Categoriearchief: Simon Sinek

Een herziening van Simon Sinek’s Gouden Cirkel

In z’n ronduit schitterend boek “Start with Why” stelt Simon Sinek zijn gouden cirkel voor.

goudencirkel1

Daarbij Sinek legt uit dat alle bedrijven weten “What they do”. Sommige weten “How they do it”. Slechts enkele personen en bedrijven weten “Why they do what they do“. En met “Why” bedoelt Simon niet de winst qua geld. Dat is een resultaat. Met “Why” bedoelt hij wat is je doel, wat wil je bereiken voor je doelgroep, wat is je overtuiging, waar geloof je in. Met andere woorden wat is je ”Purpose”.

TheGoldenCircle3

De boodschap van Simon is duidelijk: Wat je ook doet, en hoe je het doet, beiden moeten steunen op een duidelijke Waarom! In zijn boek geeft Sinek heel wat voorbeelden, zowel van personen als van organisaties en bedrijven. Een prachtig voorbeeld is dat van Apple.

Bekijk daarvoor deze video van 3:24 – 4:36:

De waarom men doet wat men doet, wordt dus ook je ‘missie’ (Purpose) genoemd. Toen ik, de eerste keer Simon Sinek’s boek las, dacht ik onwillekeurig aan een oefening die ik van m’n derde vader leerde: de “Purpose Game”.

 

De Purpose Game

Tijdens m’n werk als begeleider bij transformatieprocessen binnen bedrijven en organisaties heb ik heel veel gebruik gemaakt van deze (h)eerlijke oefening; dit voornamelijk tijdens opleidingen van teams. W. Edwards Deming leerde ons al dat er geen verandering mogelijk is zonder persoonlijke transformatie. De persoonlijke Waarom en deze van het bedrijf dienen zich dus op dezelfde golflengte te bevinden, wil er een kans zijn dat het transformatieproces een succes wordt. Vooraleer men met een transformatieproces start, wat de transformatie ook inhoudt, dient bovendien voornamelijk de waarom sterk omlijnd te worden. De Purpose Game geeft een goed inzicht in wat een persoonlijke Missie in wezen betekend.

Voor diegenen die deze column lezen en noch nooit van de Purpose Game gehoord hebben volgende uitleg. Aan de leden van het team wordt gevraagd om zich een activiteit voor de geest te halen. Deze activiteit dient aan volgende voorwaarden te voldoen: a) ze dient regelmatig uitgevoerd te worden en b) dit uit volle vrije wil. Steeds geef ik ook mee dat de activiteit zich zowel binnen het werkleven als het privéleven kan situeren. Wanneer iedereen een activiteit scherp voor ogen heeft, wordt gestart met het voorstellen van het spel en diens regels. Het spel wordt in duo’s gespeeld, daartoe wordt het team in koppels verdeeld. Wanneer het aantal leden van het team oneven is speel ik met graagte het spel mee. Elk lid van elk duo kiest een letter: A of B en ik zeg erbij dat er geen waardeverschil zit in de keuze. De regels van het spel zelf worden dan voorgesteld, deze zijn:

  • Persoon A start met persoon B te informeren met betrekking tot de activiteit die hij of zij regelmatig uit vrije wil uitvoert (enkel informeren, niet overdadig uitweiden, wordt als tip meegegeven);
  • Persoon B vraagt persoon A empatisch: “Wat is daar voor jou het doel van?” (i.e de onderliggende waarom van de activiteit);
  • Persoon A antwoord die vraag op een authentieke manier;
  • Waarop persoon B empatisch vraagt: “Wat is daar voor jou het doel van?”;
  • Persoon A beantwoordt ook die vraag op een authentieke manier;
  • Waarop persoon B empatisch vraagt: “Wat is daar voor jou het doel van?”;

Het spel wordt zolang gespeeld totdat persoon A zichzelf parafraseert. Op dat ogenblik maakt persoon B, persoon A daarop attent en wordt die parafrasering genoteerd. In feite is de missie van persoon A ontdekt.

Daarna wordt uiteraard het spel nog eens gespeeld: A wordt B en B wordt A.

Als laatste kanttekening wordt nog meegegeven dat het spel enkel correct gespeeld wordt indien iedere persoon bij zichzelf blijft en vlucht niet in antwoorden als: “Ik doe dit voor … mijn partner, mijn kinderen, … et cetera.” Indien dit wel gebeurt dient de andere persoon de ‘vluchter’ daarop attent te maken en die terug op de juiste rails zetten.

Wanneer elk duo hun spel hebben afgerond; vraag ik aan elke persoon welke de missie van hun tegenspeler is. Praktisch steeds krijgen alle deelnemers varianten van hun eigen missie te horen: “Ik doe dit mijn goed in m’n vel te voelen, omdat ik daarmee tot rust komt, omdat mij dit gelukkig maakt, …” Indien het bij een persoon dit niet het geval is, komt dit omdat het spel niet correct werd gespeeld en doe ik het nog eens met die bewuste persoon over. Niet manipulerend en wel de regels volgend.

“Moeder waarom leven wij ?” was de vraag van Lode Zielkens en titel van z’n ‘klassiek’ boek en het antwoord op deze levensvraag blijkt verassend eenduidig: “Om gelukkig te zijn.”

Wat ook duidelijk wordt is dat wij a) om gelukkig te zijn praktisch steeds anderen nodig hebben en b) ons 24 uur op 24 uur goed in ons vel willen voelen. Dus ook tijdens de 8 uur dat binnen een bedrijf of organisatie aan de slag zijn. In de dialoog die op de Purpose oefening volgt wordt het overigens steeds duidelijk dat wij soms in elkaars weg staan en dat de persoonlijke ‘purpose’ en deze van de organisatie in elkaars verlengde dienen te liggen, indien wij ten minste onze persoonlijk doel willen bereiken.

 

Mijn interpretatie van Simon Sinek’s Gouden Cirkel

Bedrijven komen er hoe langer hoe meer achter dat “het waarom?” van het bedrijf best veel te maken heeft met het gelukkig zijn van de werknemers en van hun klanten, kortom van alle ‘betrokken partijen’.

Simon Sinek stelt ook dat de waarom van een organisatie een vast gegeven is. De hoe heeft volgens Simon Sinek te maken met het proces waardoor de wat gerealiseerd wordt. Het spreekt vanzelf dat ik er hoe langer hoe meer van overtuigd ben dat zowat alle “hoe?’s” hun vorm krijgen door het beleven van het basis leer- en transformatieproces: creatieve wisselwerking. Ook voor mij is het onderhand duidelijk dat naast de waarom ook de hoe eigenlijk vast ligt, wil men een gelukkige en performante organisatie worden.

Wat je ook doet, doe je dit op de beste manier door het heel bewust van binnen uit beleven van het creatieve wisselwerking vanuit een heel klare waarom. Daardoor wordt mijn vertaling van Simon Sinek’s gouden cirkel.

SimonSinekRevisited1

 

Update van Simon Sinek’s Gouden Cirkel

Wat ik door het toepassen van de Gouden Cirkel ook begrepen heb, is dat de gouden cirkel van een bedrijf of organisatie behoefte heeft aan een bijkomende onderverdeling. Naast de waarom, de hoe en de wat…, is een antwoord op ‘de wie?’ belangrijk. Daardoor wordt mijn update van Simon Sinek’s gouden cirkel in het geval van een bedrijf:

SimonSinekRevisited2

Wanneer ik die update dan weer vertaal vanuit mijn denkkader kom ik tot volgende gouden cirkel:

SimonSinekRevisited3

Ten slotte heb ik mijn update van Simon Sinek’s Gouden Cirkel toegepast op het Vlaams succesvol familiebedrijf en “Great Place to Work”: Schoenen Torfs, uitgaande van het Twitter profiel van haar CEO:

WouterTorfs

SimonSinekRevisited4

Deze interpretatie werd om na te gaan of mijn interpretatie enigszins correct was via twitter doorgegeven aan Wouter Torfs. En m’n ‘Torfs Gouden Cirkel’ weld door hem, bij middel van een directe Twitter boodschap,  volmondig beaamt. Wel met de kanttekening dat hij in de nabije toekomst bij de WHO? niet alleen de eigen medewerkers wil betrekken maar ook de klanten. De Missie van Torfs vind je in de waardevolle beschrijving van Wouter Torf’s queeste “Werken met Hart en Ziel”[1]


[1] Torfs, W. Werken met Hart en Ziel, Bouwstenen voor een Great Place to Work. Het verhaal van Schoenen Torfs. Leuven: LannooCampus, 2015 (tweede druk)