Dertiende bijeenkomst Cruciale Dialogen Genootschap

Op 14 april 2016 organiseer ik de dertiende bijeenkomst van het Cruciale Dialogen Genootschap. Deelnemers aan vorige bijeenkomsten weten nu reeds dat het ook deze keer een uitzonderlijk event wordt. Steevast getuigen zij namelijk van de hartelijke en warme sfeer, de waardevolle onderwerpen, waardoor verrijkend leren plaats vindt en de diepgaande dialogen. Uiteraard helpt het prachtig kader en de lekkere ‘natjes en droogjes’ van Ter Heide om die bijeenkomsten in het geheugen van de deelnemers te griffen.

Wilt u ook eens proeven van de uitzonderlijke sfeer en inhoud van de dertiende bijeenkomst? U bent hierbij alvast uitgenodigd! Het onderwerp is deze keer Eigenaarschap. Welke vorm van ‘Reinventing Organizations’ (Fréderic Laloux) methodiek uw organisatie ook nastreeft; wil de transformatie succesvol zijn, dient ze te steunen op het eigenaarschap van alle medewerkers.

Eigenaarschap is bovendien een karakteristiek van de ‘Creative Interchange’ (creatieve wisselwerking) cultuur. Deze is mede gebaseerd op ‘openheid en vertrouwen’, dus authentieke interactie; wat schril afsteekt tegen ‘de geslotenheid en het wantrouwen’ die de nog te veel gangbare Angstcultuur kenmerken.

Diegenen die inschrijven en m’n boek ‘Cruciale dialogen,  het dagelijks beleven van creatieve wisselwerking’ nog niet hebben gekregen, stuur ik per kerende een exemplaar van dit uniek ‘doenken’ boek op.

Creatively,

Johan

Hier de link naar de uitnodiging:

Workshop_april_2016