Open brief aan Mevrouw Hilde Crevits Vlaams minister van Onderwijs en viceminister-president van de Vlaamse Regering

 

Geachte Mevrouw de Minister,

Mag ik u eerst en vooral gelukwensen met uw benoeming tot viceminister-president van de Vlaamse Regering? Van harte proficiat ook met de portefeuille die u bij de regeringsvorming werd toebedeeld: Vlaams minister van Onderwijs. Wat een (h)eerlijke baan! Het is over deze uitzonderlijke taak dat ik het in deze brief met u wil over hebben.

Een van de eigenschappen van deze functie is dat u nu zoveel adviseurs heeft als dat er Vlamingen zijn die school lopen of hebben gelopen. En nogal velen daarvan wanen zich experts. Vandaar ook dat er heel wat betrokken partijen zijn die u kunt raadplegen. Bovendien is die functie van uitzonderlijk belang, want u kiest voor de missie, de visie, de kernwaarden, de strategie … van het Onderwijs en terzelfdertijd voor de kwaliteit van de ondersteuning van diegenen die jongeren begeleiden naar en klaarstomen voor hun volwassen leven. Alvast zien de kinderen van vandaag in uren uitgedrukt hun leraren meer dan hun hardwerkende (meestal alle twee) ouders. U hebt dus een uitzonderlijke taak op uw schouders gekregen en aanvaard en ik denk dat u dat eigenlijk al weet van het moment dat u die functie aanvaardde.

U zult misschien opwerpen: “Ook in de vorige regering was het niet mis. Met de bevoegdheden, Openbare Werken en Mobiliteit, had ik ook heel wat ongevraagde adviseurs”. Inderdaad en toch zijn er niet zoveel die zich expert wanen op gebied van Openbare Werken en Mobiliteit, als dat er experts op gebied van onderwijs zijn. Nogmaals, zowat iedereen waant zich expert op dit gebied.

En dan hebt u uiteraard te maken met experts die wat weerklank kunnen geven aan hun boodschap. Zo heb je Guy Tegenbos van de Standaard, die zijn september verklaring een paar dagen geleden de wereld instuurde, de redactie van Klasse, de onderwijskrant Vlaanderen,…

Het zal voor u enorm moeilijk zijn om in de materie van de onderwijshervorming eindelijk eens klare wijn te kunnen schenken. Vooral omdat er zoveel verschillende inzichten zijn, vanuit alle mogelijke denkkaders, die u ‘de waarheid’ willen op de mouw spellen. Want er zijn zoveel studies rond die materie, die overigens niet allemaal hetzelfde besluiten, zodat u door de bomen het bos niet meer kan zien, of is het andersom?

Ik heb wel met u te doen… Ook ik zou u advies kunnen geven en heb wel voldoende zelfkennis dat ik weet dat ik helemaal geen expert ben. Het is niet omdat ik school gelopen heb tot m’n vierentwingste, afstudeerde als burgerlijk ingenieur (UGent 1970), later nog een graad als ingenieur in de veiligheidstechnieken (KU Leuven1980) behaalde, en nu nog steeds op m’n 68ste aan de weg timmer als begeleider van directiecomités bij transformaties rond Cultuur, Leiderschap en Veiligheid in het vierde paradigma; dat ik pretendeer iets af te weten van wat er nu nodig is voor het onderwijs in de 21ste eeuw. Ik ben Dirk Van Damme niet en ook niet, God beware het, Jef Staes.

Wat ik wel weet, is dat u met veel mensen zal dialogeren in de komende maanden. Niet in het minst met uw vader (die wel met recht een expert is). Daar ben ik blij om, want de grootouders worden nogal eens over het hoofd gezien. Hoewel ook zij zijn experts. Posteert u zich maar eens aan een schoolpoort rond half vier en keuvel wat met de mensen die schoolkinderen komen ophalen. Wedden dat meer dan de helft grootouder zijn?!? Niet ‘smorgens aan de schoolpoort gaan staan, want dan ziet men vooral de ouders; die zullen geen tijd zullen hebben voor een praatje, zij ‘rushen’ naar hun werk. En u zult waarschijnlijk ook echte experts willen ontmoeten om van gedachten te wisselen (ik kan u er wel een paar goede aanraden als u dat wil). Waar u naar m’n bescheiden mening het meest nood aan zult hebben, is aan een proces om klaarheid te scheppen uit al de adviezen die vanuit verschillende denkkaders op u af (zullen) komen. Het goede nieuws is dat u met dat proces bent geboren, u hoeft enkel maar te her-ontdekken, en wie weet zelfs dat niet. Misschien bent u inderdaad een witte raaf die het Creatief wisselwerkingsproces blijvend heeft beleefd. Ik ken u niet persoonlijk en het zou mij anderzijds niet verbazen, als ik u zo bezig zie en hoor de laatste tien jaar. Waar ik u dan wel mee kan helpen en waarom ik überhaupt deze brief schrijf? Eerst en vooral een antwoord op uw laatste (hypothetische) vraag. Omdat ik vurig hoop dat u in uw missie slaagt en dat, zoals ik u al meegaf in een Twitter bericht, voor ‘the sake of my grandkids’. Mijn brandende wens is dat die het beste onderwijs kunnen krijgen dat maar mogelijk is en… U kunt daar voor zorgen.

En mijn hulp dan? Ook die heb ik u al in een tweet aangeboden. Maar u heeft zeker wat anders te doen dan tweets van een grootvader te lezen, en ik begrijp dat volkomen dus even goede vrienden. Vandaar dat ik het nu via een ‘open brief’ uw aandacht op mijn voorstel probeer te wekken. Mijn hulp bestaat namelijk in het u toezenden, ‘voor niets maar niet voor niks’, van een exemplaar van m’n boek ‘Cruciale dialogen’. Het model dat daarin haarfijn beschreven wordt steunt volledig op het creatief wisselwerkingsproces dat in u leeft. En dat u ‘cruciale dialogen’ zult hebben, daar kunt u van op aan. Het zou me niet verbazen dat u er nu al dagelijks heeft. Ik geef u geen advies en wel een doe-boek, een referentie handboek (dus geen leesboek). Waarom? Omdat ik overtuigd ben dat het werkt! En dit omdat ik het toegepast heb in een dialoog met en een probleemoplossingsaanpak op mezelf. Weet u, het is deze week exact een jaar geleden dat ik de boodschap van mijn internist kreeg: “Johan, je hebt darmkanker”. Iets wat ik al een paar maanden met zekerheid wist en wat de artsen, huisarts, en alle soorten testen: uitgebreide bloedanalyse, stoelganganalyse, CT scan, et cetera, blijkbaar niet vonden. Wat ik – met wat m’n vierde vader Paul de Sauvigny de Blot SJ, ‘innerlijke zekerheid’ noemt – al maanden wist, werd begin september 2013 door de internist geconfirmeerd. Dus om gezond te blijven ‘tussen m’n twee oren’, en de werkelijkheid ‘appreciërend” te begrijpen, het probleem te aanvaarden en er eigenaarschap over op te nemen, oplossingen te zoeken door verbeeldingskracht en uiteindelijk de gekozen oplossingen transformerend uit te voeren beleefde ik m’n eigen boek en zijn Cruciale dialogen model. Ook bij het leren leven met de handicaps na m’n operatie gebruik ik m’n naslagwerk. Het grootste compliment dat ik kreeg in de loop van afgelopen maanden kwam uit onverwachte hoek, van ‘ons Rita’, al 44 jaar m’n echtgenote. Rita stelt heel geregeld aan vrienden: “ik heb niet geweten dat ik het laatste jaar een kankerpatiënt in huis had.” Niet dat ik altijd thuis was, ik bleef door werken, weze het aan een gezapiger tempo dan vroeger. Dit alles om u te duiden dat ik niet alleen een goed theoretisch model beschreven heb, maar dat dit model uitstekend in praktijk kan worden gebracht. Wanneer theorie en praktijk congruent op elkaar ‘vallen’, wat is dat toch mooi én handig! Waarschuwing: men dient uiteraard het model met zijn waarden, basisprincipes en vaardigheden van binnen uit te beleven, anders werkt het niet. En dat dit ‘van binnen uit beleven’ niet gemakkelijk is, daar hoeft u niet aan te twijfelen. Het voordeel is dat men gedurende het persoonlijk transformatieproces zichzelf feedback kan geven en het naslagwerk kan gebruiken wanneer me zich in de mist waant. “Nothing changes without personal transformation” zei W. Edwards Deming ooit.

Stuur mij, geachte mevrouw de Minister van Onderwijs, uw snailmail adres dan stuur ik u een exemplaar toe, zoals gesteld: ‘gratis maar niet voor niks’.

Creat!vely

(getekend)

Johan Roels

Thought engineer

LCCB VOF
Berkenlaan 4

9971 Lembeke

Telefoon: +3293775599

Web – blogsite: www.creativeinterchange.be

Twitter: @johanroels

LinkedIn: Johan Roels

Slideshare: johanroels33

cruciale dialogen 1

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.